Skip to content

Kosten

Uurtarief

Het kantoor hanteert redelijke uurtarieven. Voor vaste clientèle worden doorgaans lagere uurtarieven gehanteerd. Te denken valt aan ondernemingen die het kantoor inschakelen als huisadvocaat of particulieren die om wat voor reden dan ook vaker dan anders een advocaat nodig hebben.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Het kantoor staat voor het principe dat ‘het recht’ toegankelijk dient te zijn voor iedereen, ook voor degene die niet in staat zijn een uurtarief te kunnen betalen. De overheid heeft hiervoor een systeem ontworpen in het kader van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel ‘het toevoegingstelsel’ geheten.

Dit systeem komt er op neer dat de overheid de advocaat betaalt en degene die rechtsbijstand nodig heeft, betaalt een eigen bijdrage naar draagkracht van zijn of haar inkomen.
Voor degene die een bijstandsuitkering van gemeente ontvangen, is het onder bepaalde voorwaarden vaak mogelijk om de eigen bijdrage en de bijkomende kosten volledig vergoed te krijgen in het kader van bijzondere bijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Ook bij een rechtsbijstandverzekering is het mogelijk dat u een beroep op het kantoor kunt doen. U hebt namelijk vaak recht op een vrije advocatenkeus wat inhoudt dat u zelf kunt kiezen welke advocaat u in de arm neemt. In dit kader wordt vaak een beroep op mr. H.C.L. Crozier gedaan.

Alleenstaand Normen 2024 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 22.100 € 226 t/m € 30.700
€ 22.101 – € 22.800 € 417 € 30.701 – € 31.800
€ 22.801 – € 24.200 € 595 € 31.801 – € 33.300
€ 24.201 – € 26.200 € 775 € 33.301 – € 37.200
€ 26.201 – € 31.000 € 952 € 37.201 – € 44.000
Boven de € 31.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging. Boven de € 44.000

Kosten rechtsbijstand personen- en familierecht

Tijdens de intake is u uitgelegd wat de kosten van rechtsbijstand ongeveer zullen bedragen. Hieronder kunt u de geschatte kosten voor u zelf berekenen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als uw inkomen en vermogen beneden de, door de overheid gestelde, grenzen blijft komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp (de zogeheten toevoeging). In dat geval bent u aan de advocaat, qua honorarium, alleen de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd. In onderstaand overzicht kunt u voor u zelf nagaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp:

Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen.

Alleenstaand Normen 2024 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 22.100 € 380 t/m € 30.700
€ 22.101 – € 22.800 € 460 € 30.701 – € 31.800
€ 22.801 – € 24.200 € 632 € 31.801 – € 33.300
€ 24.201 – € 26.200 € 804 € 33.301 – € 37.200
€ 26.201 – € 31.000 € 949 € 37.201 – € 44.000
Boven de € 31.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging. Boven de € 44.000

De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de aanvraag op uw inkomen en vermogen van twee jaar voor het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd. Indien uw huidige inkomen lager is dan uw inkomen van het peiljaar kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. Hierover zult u geïnformeerd worden indien dit aan de orde is.

High Trust

Vanaf 1 oktober 2013 is het kantoor aangesloten bij de High Trust regeling van de Raad voor Rechtsbijstand. Deze regeling houdt in dat de afgifte van de toevoeging niet vooraf inhoudelijk wordt beoordeeld. Bij afloop van de zaak zal de Raad voor Rechtsbijstand de zaak inhoudelijk beoordelen of de afgifte van de toevoeging juist is geweest. Er bestaat een mogelijkheid dat de toevoeging achteraf alsnog wordt ingetrokken. In dat geval bent u alsnog het uurtarief verschuldigd. Uiteraard zal bij de aanvraag geverifieerd worden of de afgifte van een toevoeging in uw geval gerechtigd is zodat het risico minimaal is.

Korting op de eigen bijdrage

Sinds maart 2020 past de Raad deze korting van    € 61,- op de eigen bijdrage automatisch toe en hoeft u niet eerst naar het Juridisch Loket om een diagnosedocument te verkrijgen.

Voor degene die een bijstandsuitkering van gemeente ontvangt, is het onder bepaalde voorwaarden vaak mogelijk om de eigen bijdrage en de bijkomende kosten volledig vergoed te krijgen in het kader van bijzondere bijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Ook bij een rechtsbijstandverzekering is het mogelijk dat u een beroep op het kantoor kunt doen. U hebt namelijk vaak recht op een vrije advocatenkeus wat inhoudt dat u zelf kunt kiezen welke advocaat u in de arm neemt. In dit kader wordt vaak een beroep op mr. H.C.L. Crozier gedaan.

Proceskosten

Indien er een procedure gevoerd dient te worden zullen er meerdere kosten verbonden zijn aan de rechtsbijstand. Kosten zoals Griffierechten, kosten voor het opvragen van uittreksels of kosten van de deurwaarder. Voorts is het mogelijk dat u in een procedure in de (forfaitaire) kosten van die procedure wordt veroordeeld. Deze kosten worden niet door de overheid vergoed. Teneinde de griffierechtkosten voor uzelf te berekenen verwijs ik u naar de website van de Rechtspraak: http://www.rechtspraak.nl/Procedur

Back To Top